Skip to content
Home » Business

Business

Checklist ความปลอดภัยรถโฟล์คลิฟท์ เบื้องต้น

Checklist ความปลอดภัยรถโฟล์คลิฟท์ เบื้องต้น

  • by

ก่อนเริ่มกะ พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ควรป้องกันตนเองและเพื่อนร่วมงานจากอันตรายโดยการตรวจสอบเบื้องต้นง่ายๆ เพราะ การตรวจสอบเบื้องต้นไม่เพียงแต่ป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้น และยังช่วยปกป้องและบำรุงรักษาอุปกรณ์ราคาแพง… Read More »Checklist ความปลอดภัยรถโฟล์คลิฟท์ เบื้องต้น